Kontakta oss:

Om Nanokredit

Väletablerade och bland de första

Nanokredit har erbjudit lån sedan 2008 och är idag ett av de mest etablerade företagen på den svenska marknaden, med över 60 000 kunder i Sverige.

Tryggt, tydligt, enkelt

Nanokredits ledord är tryggt, tydligt och enkelt och vi strävar varje dag efter att uppfylla dessa tre ledord i hela verksamheten och i våra lån. Detta leder till att du som kund ser oss som det självklara valet om tillfälligt behov av pengar uppstår.

Bra priser och valmöjligheter

Nanokredit erbjuder bra priser på lån med en stor valfrihet för dig som kund. Vi erbjuder lån mellan 2 000 kr till 25 000 kr med en återbetalningstid från 3 månader upp till 9 månader.

Medlem i SKEF – branschföreningen

Nanokredit är medlemmar av Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF, som är branschorganisationen för Nanokredits verksamhet i Sverige. SKEF finns till för att verka för en sund kreditgivning gentemot dig som vill låna pengar.