Kontakta oss:

Regeringen vill ha schysstare villkor för lån

2017-12-01

Regeringen har föreslagit en lagrådsremiss som ska reglera vilka villkor som får tillämpas på marknaden för lån. För att åstadkomma detta föreslår regeringen bland annat att det införs ett räntetak och ett kostnadstak. Går förslaget igenom är detta är något som kommer att påverka utformningen av många lån.